Kako 2QR deluje?

 • 22QR polisaharidi imaju jedinstvenu sposobnost da se vežu za adhezine na ćelijskoj membrani patogenih mikroorganizama.
 • 2QR sprečava vezivanje bakterija za mucinske proteine tkiva jer fizički blokira njihov adhezivni kapacitet.
 • Vezivanje 2QR polisaharida za ćelijsku membranu efikasno neutrališe patogene bakterije.
 • Molekularni mehanizam vezanja 2QR-a za ćelijsku membranu vrši se slabim fizičkim površinskim silama, a ne jonskim ili kovalentnim vezama.

Ovaj proces se zasniva na fizičkom a ne na hemijskom principu. Nema negativan uticaj na korisne i dragocene laktobacile.

Svojstva 2QR-a:

 • 2QR vrlo je efikasan u neutralizaciji širokog spektra štetnih mikroorganizama
 • idealna je i inovativna osnova za ravnotežu i kontrolu mikroorganizama
 • ima velike prednosti u odnosu na antibiotike i antiseptike
 • može se koristiti sa lekovima, bez ograničenja u količini i učestalosti primene
 • apsolutno je siguran i prirodan
 • ne utiče na korisne bakterije poput laktobacila
 • stimuliše regeneraciju tkiva i podpomaže proces prirodnog zarastanja
 • normalizuje normalnu floru kože, vagine, usne duplje itd.